วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

PEACE TV จับประเด็นผิดSamunchon Chonsamun ได้แชร์รูปภาพของ PEACE TV
11 พฤษภาคา 2015 เวลา 12:57 น. · มีการแก้ไข ·

PEACE TV จับประเด็นผิด


ประเด็นคือ
สุภิญญา ไม่เห็นด้วยกับการใช้ข้อตกลงไอโอยู ซึ่งอิงคำสั่ง คสช.
ฟ้า วัน ใหม่ ยังไม่เคยโดนปิด 7 วัน เหมือน PEACE TV และ TV24

ถ้าเห็นด้วยกับสุภิญญา ฟ้า วัน ใหม่ ก็ไม่ถูกปิด 7 วัน แต่เสียค่าปรับตามขบวนการปกติ ตาม ม.37

PEACE TV ต้องไม่เห็นด้วยที่ กสท.จะปฏิบัติต่อ ฟ้า วัน ใหม่ เช่นเดียวกับ PEACE TV และ TV24 คือ ใช้ข้อตกลงไอโอยูซึ่งอิงคำสั่ง คสช. นำมาซึ่ง คำสั่งปิด 7 วัน และ ยึดใบอนุญาตในที่สุด

Supinya Klangnarong
‏@supinya
อ่านสรุปจับตาวาระการประชุมบอร์ด กสท.พรุ่งนี้ได้ที่ http://www.supinya.com เช่นเดิม วาระร้อนคงเป็นกรณีสนง.เสนอให้ลงโทษช่องฟ้าวันใหม่+ 24TV

การกระทําของผู้ใช้
ติดตามอยู่

Supinya Klangnarong
‏@supinya
ยังไม่ทราบว่าบอร์ด กสท. จะลงมติกรณีช่องฟ้าวันใหม่ กับ 24 TV อย่างไร แต่ #คหสต. ก็จะใช้หลักการเดิมที่เคยพิจารณาช่อง PeaceTV ก่อนนี้เช่นกัน

หวั่นฟ้าวันใหม่ถูกเพิกถอนซ้ำรอย PEACE TV : จับตาวาระ กสท.
Posted by admin 21 hours ago

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..