วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผิดมานาน

ผิดมานาน
ผิดมานาน

คุณหญิงเป็ด เข้าหมวด 8
ปูแดงแป๊ด เป็ดเหลืองอ๋อย
ปูผิดนิด เป็ดผิดน้อย
ตู่ผิดไม่หน่อย ป๋าผิดมานาน

http://goo.gl/qcbtnP
ผิดมานาน, #ผิดมานาน

ผิดมานาน


นายกปู อยู่หมวด 6
อย่าหยิบยก มาหมวด 8
คนรักปู สีแดงแป๊ด
อย่าเมาแดด หลงขึ้นดอย

คุณหญิงเป็ด เข้าหมวด 8
ปูแดงแป๊ด เป็ดเหลืองอ๋อย
ปูผิดนิด เป็ดผิดน้อย
ตู่ผิดไม่หน่อย ป๋าผิดมานาน

samunchon khonsamun
สามัญชน 8 พฤษภาคม 2558
http://goo.gl/qcbtnP

ผิดมานาน, #ผิดมานาน

instagram
https://instagram.com/p/2cvxRuEEb-/
หมวด 6
การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญ
.
หมวด 8
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญ
.
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

Samunchon Chonsamun
8 พฤษภาคม 2015 เวลา 3:54 น. · มีการแก้ไข ·

ผิดมานาน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..