วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ป๊าดด _ Tcher Eed and Yingluck Shinawatra

ป๊าดด _ Tcher Eed and Yingluck Shinawatra

Teacher Eed and Prime Minister
สวยเรียงเบอร์์สองเธอ ศูนย์กับหนึ่ง
นา ยก ปู สูง ปรี๊ด ครู อี๊ด กลม กลึง
แซะแอบหลังบังซึ้ง..ไผผู้ใด ป๊าดด

http://goo.gl/vaRD1b
ป๊าดด #TcherEed #YingluckShinawatra
ป๊าดด, Tcher Eed, Yingluck Shinawatra