วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เก็บภาษีพระ ภาษีอะไร

เก็บภาษีพระ ภาษีอะไร

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ก็เสียทุกคน
เงินบริจาค ผู้บริจาคนำมาลดหย่อนภาษีได้

บริจาคโดยไม่ประสงค์ออกนาม เงินถวายไว้ใช้ส่วนตัว
เงินถวายพระ ครูสอนศาสนา นักบุญ นักบวช ศาสนานิกายอื่น ๆ
เงินถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อยู่ในความหมายเดียวกันหรือไม่

เก็บภาษีพระ พระต้องเข้าระบบภาษีเงินได้ ปีนี้มีรายรับจากการถวาย รับบริจาคเท่าไร คำนวณภาษี ตามฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นความเสมอภาคทางภาษี และความมั่นคงของชาติ
ป้องกันการฟอกเงิน
การบริจาคเงินจำนวนมากเกินที่ กม.กำหนด ต้องมีรายละเอียด แบบฟอร์มกำกับ มีที่มาที่ไป

นักกีฬาดังทีมชาติ ที่ได้รับรางวัล ก็ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
พระที่รับเงินบริจาค รับเงินถวาย ก็สมควรเสียภาษีเงินได้ เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..