วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก

แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก
แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก
แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
แด่เธอนักรบ[เสรี]ผู้หาญกล้า
แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่

http://goo.gl/qhQ9M6
ความรัก, แด่เธอ, ผู้มีศรัทธา,แด่เธอ - 30 ปี 14 ตุลา


บทเพลง
แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก

คำร้อง/ทำนอง - นิตย์ พงษ์ดาบเพชร
ขับร้องโดย - วิไลวรรณ (เล็ก) เบญจกุล
นักร้องคุรุชน และเพื่อนพ้องเพื่อชีวิต
1
วิญญาณของเธอนั้น
ไร้พันธนาการ
เสียงเธอก้องกังวาน
ยิ่งกว่าเสียงฟ้าคะนอง
2
เกียรติของเธอ
เสมอดังเรืองแสงทอง
ทาบฟ้าผ่อง
เรืองรองท้องนภา
3
เสียงเธอผ่องผุด
บริสุทธิ์ด้วยศรัทธา
ก้องกังวานมา
จากส่วนลึกแห่งดวงใจ
4
เสียงเธอก้องฟ้า
ข้ามป่าเขาลำเนาไพร
ปลุกความมั่นใจ
แด่ชนผู้ใฝ่เสรี
5
ใครกล้าประณาม
หยามว่าเธอมีราคี
โลกสดุดี
เป็นศรีของมวลชน
6
ความรักศรัทธา
ใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทร
ชโลมจิตมนุษย์
ให้ผุดผ่องโสภา
7
เจ้ายืนตระหง่าน
ดุจประการดังเหล็กศิลา
สูงสุดเสียดฟ้า
ศรัทธาจงเจริญ

[ดนตรี]
8
แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
แด่เธอนักรบ[เสรี]ผู้หาญกล้า
แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่
9
แด่เธอผู้มีใจงามแสนงาม
แด่เธอนักรบผู้นำชนชาวไทย
[แด่เธอผู้แทนนามชนชาวไทย]
แด่เธอวีรชนผู้ชูโบกธงชัย
[แด่เธอนักรบผู้ชูโบกธงชัย]
แด่เธอผู้มั่นใจในศรัทธา
10
เมื่อคราแสงทอง
[เชื่อเถิดแสงทอง]
จะเรืองรองส่องจากขอบฟ้า
[จะเรืองรองส่องทาบขอบฟ้า]
วันชัยนั้นจะมา
[วันชัยนั่นจะมา]
ความชั่วช้าจะหมดสิ้นไป
[ความชั่วช้าจะสูญสิ้นไป]
11
พวกเราพร้อมใจกัน
เพื่อสร้างสรรค์
[ร่วมป้องกัน]
เอกราชชาติไทย

[ ] เนื้อร้อง

http://goo.gl/qhQ9M6
ความรัก, แด่เธอ, ผู้มีศรัทธา,

บทกวี

แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก

1
วิญญาณของเธอนั้น
ไร้พันธนาการ
เสียงเธอก้องกังวาน
ยิ่งกว่าเสียงฟ้าคะนอง
2
เกียรติของเธอ
เสมอดังเรืองแสงทอง
ทาบฟ้าผ่อง
เรืองรองท้องนภา
3
เสียงเธอผ่องผุด
บริสุทธิ์ด้วยศรัทธา
ก้องกังวานมา
จากส่วนลึกแห่งดวงใจ
4
เสียงเธอก้องฟ้า
ข้ามป่าเขาลำเนาไพร
ปลุกความมั่นใจ
แด่ชนผู้ใฝ่เสรี
5
ใครกล้าประณาม
หยามว่าเธอมีราคี
โลกสดุดี
เป็นศรีของมวลชน
6
ความรักศรัทธา
ใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทร
ชโลมจิตมนุษย์
ให้ผุดผ่องโสภา
7
เจ้ายืนตระหง่าน
ดุจประการดังเหล็กศิลา
สูงสุดเสียดฟ้า
ศรัทธาจงเจริญ
8
แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
แด่เธอนักรบผู้หาญกล้า
แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่
9
แด่เธอผู้มีใจงามแสนงาม
แด่เธอนักรบผู้นำชนชาวไทย
แด่เธอวีรชนผู้ชูโบกธงชัย
แด่เธอผู้มั่นใจในศรัทธา
10
เมื่อคราแสงทอง
จะเรืองรองส่องจากขอบฟ้า
วันชัยนั้นจะมา
ความชั่วช้าจะหมดสิ้นไป
11
พวกเราพร้อมใจกัน
เพื่อสร้างสรรค์
เอกราชชาติไทย

อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล บอกเล่าว่า เคยได้รับรู้ว่า *วาศ สุนทรจามร อดีตผู้นำกรรมกร ในช่วงปี ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นญาติกับ เวศ สุนทรจามร แห่งวงสุนทราภรณ์ (ภายหลัง*เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดินทางไปจีนเมื่อต้นทศวรรษ ๒๔๙๐ และไปเสียชีวิตที่นั่น) ยังเป็นผู้เขียนเพลง “แด่เธอ” อีกด้วย

..ขุน(ไม่)ขึ้น.. - [ 29 มิ.ย. 48
topicstock.pantip

ส่วนเพลงแด่เธอที่เสนอมานั้น มีบันทึกพร้อมโน้ตเพลง 2 แผ่น
เป็นเพลงชื่อ แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก แต่ผู้ประพันธ์ บันทึกไว้ว่า คือ คุณนิตย์(นิด) พงษ์ดาบเพชร เมื่อพ.ศ.2490 กว่าๆ

โดย : Low
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 27 ธ.ค. ปี 2005 [ 23 : 34 ]

แสดงกระทู้ หัวข้อ : คนภูเขา
baanjomyut

4 ความคิดเห็น :

 1. .
  บทเพลง
  แด่เธอผู้มีศรัทธาและความรัก
  .
  แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
  แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
  แด่เธอนักรบ[เสรี]ผู้หาญกล้า
  แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่
  .
  แด่เธอผู้มีใจงามแสนงาม
  [แด่เธอผู้แทนนามชนชาวไทย]
  [แด่เธอนักรบผู้ชูโบกธงชัย]
  แด่เธอผู้มั่นใจในศรัทธา
  .
  http://goo.gl/qhQ9M6
  ความรัก, แด่เธอ, ผู้มีศรัทธา,
  .

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แด่เธอ.....ฯ
   .
   แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
   แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
   แด่เธอนักรบ[เสรี]ผู้หาญกล้า
   แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่
   http://goo.gl/qhQ9M6

   ลบ
 2. .
  แด่เธอ(ผู้มีศรัทธาและความรัก)
  .
  เสียงเธอผ่องผุดบริสุทธิ์ด้วยศรัทธา
  ก้องกังวานมาจากส่วนลึกแห่งดวงใจ
  เสียงเธอก้องฟ้าข้ามป่าเขาลำเนาไพร
  ปลุกความมั่นใจแด่ชนผู้ใฝ่เสรี
  .
  ใครกล้าประณามหยามว่าเธอมีราคี
  โลกสดุดีเป็นศรีของมวลชน
  .
  ความรักศรัทธาใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทร
  ชะโลมจิตมนุษย์ให้ผุดผ่องโสภา
  เจ้ายืนตระหง่านดุจปราการเหล็กศิลา
  สูงสุดฟ้าศรัทธาจงเจริญ
  .
  แด่เธอผู้มีความรักสูงส่ง
  แด่เธอผู้มั่นคงดุจศิลา
  แด่เธอนักรบเสรีที่หาญกล้า
  แด่เธอผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่
  แด่เธอผู้มีใจงามแสนงาม
  แด่เธอผู้แทนนามชนชาวไทย
  แด่เธอนักรบผู้ชูโบกธงชัย
  แด่เธอผู้มั่นใจในศรัทธา
  .
  เชื่อเถิดแสงทองจะเรืองรองผ่องทาบขอบฟ้า
  วันชัยนั้นจะมาความชั่วช้าจะสูญสิ้นไป
  พวกเราพร้อมใจกันร่วมป้องกันเอกราชชาติไทย
  .
  *******************************

  ตอบลบ
 3. .
  เป็นเพลงลำดับที่ ๔ ในหนังสือเพลงปฏิวัติ เล่มแรก (เพราะเขาพิมพ์เช่นนั้น) แต่ไม่ได้เรียกว่าหนังสือเพลงปฏิวัติ เรียกว่า รวมเพลง ส.ป.ท. เล่มที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๐
  .
  วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2550
  แด่เธอ(ผู้มีศรัทธาและความรัก) โดย เอื้อย จรยุทธ์ เพลงปฏิวัติดี ๆ ที่กำลังเลือนหาย
  Posted by วิหคพลัดถิ่น
  Oknation Blog
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..