วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

โธ่ !! ดาว _ ประดับดาว คนเดิม samunchon

โธ่ !! ดาว _ ประดับดาว คนเดิม samunchon
โธ่ !! ดาว _ ประดับดาว คนเดิม samunchon
อิโฮปเวลล์ อิตอม่อ
อิท่อ อุโมงค์ยักษ์*ห้วยขวาง
อิ*เสาธงโรงพักร้าง
อิฟุตซอลสร้างไม่เสร็จ

http://goo.gl/twkn8S
ประดับดาว คนเดิม, samunchon

โธ่ !! ดาว

ประดับดาว คนเดิม samunchon

อิโฮปเวลล์ อิตอม่อ
อิท่อ อุโมงค์ยักษ์*ห้วยขวาง
อิ*เสาธงโรงพักร้าง
อิฟุตซอลสร้างไม่เสร็จ

อิพวกขี้เถ้า ไม่เอาถ่าน
อิแดรกหวาน ไม่ทานเผ็ด
อิหินกาบ โรยกากเพชร
อิอินเตอร์เน็ต 1เมกะไบต์
samunchon

อิเผด็จการ 4 โลร้อย*ยี่
อิจีที 200 ใช้งานไม่ได้
อิพวกกลัวประชาธิปไตย
อิพวกขี้แพ้ทุกสมัยแต่ไม่ชิน

อิพวกนกหวีดกรีดชาติ
อิพวกขี้ข้าอำมาตย์ทั้งสิ้น
อิพวกเลียบูทในแผ่นดิน
อิพวกชอบดิ้นในกะลา

ประดับดาว คนเดิม
14 มกราคม 2016. ·
http://goo.gl/twkn8S

ประดับดาว คนเดิม, samunchon

*ปรุงสำนวน


โธ่ !! ดาว....อิโฮปเวลล์ อิตอม่ออิท่อ อุโมงค์ยักษ์*ห้วยขวางอิ*เสาธงโรงพักร้างอิฟุตซอลสร้างไม่เสร็จ.อิพวกขี้เถ้า ไ...
Posted by Samunchon Chonsamun on 14 มกราคม 2016

1 ความคิดเห็น :

 1. .
  โธ่ !! ดาว
  ประดับดาว คนเดิม samunchon
  .
  อิโฮปเวลล์ อิตอม่อ
  อิท่อ อุโมงค์ยักษ์*ห้วยขวาง
  อิ*เสาธงโรงพักร้าง
  อิฟุตซอลสร้างไม่เสร็จ
  .
  http://goo.gl/twkn8S
  ประดับดาว คนเดิม, samunchon
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..