วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

พระทรุด หัวกรวยถอก

พระทรุด หัวกรวยถอก
พระทรุด หัวกรวยถอก
มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่
เสนอให้ปฏิรูปศาสนา
องค์กรคณะสงฆ์สังคายนา
หัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์

http://goo.gl/TRa7tV
พระทรุด, หัวกรวยถอก

พระทรุด หัวกรวยถอก


พระทรุด หัวกรวยถอก

คนอย่าง พระพุทธอิสระ
ชื่อฉัน นั่นนะ ไม่ใช่ชื่อฉันนี่
ฉันชื่ิอ พระทรุด อิสระอัปรีย์
ฉันมี ชื่อดังจังไร ประจักษ์ตรา

สนับสนุนเผด็จการทหาร
ต่อต้านรัฐบาลฝ่ายก้าวหน้า
กระบวนการประชาธิปไตยคุณประชา
เรียกหา คสช. คุณสมชาย

ทำลายหลักสิทธิเสรีภาพ
คลานหมอบกราบโหนฟ้าน่าใจหาย
พื้นฐานของชาวบ้านพังทลาย
ยังด้านอายอย่างออกหน้าออกตา

มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่
เสนอให้ปฏิรูปศาสนา
องค์กรคณะสงฆ์สังคายนา
หัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์

samunchon พระคริสต์
สามัญชน 02 jan 2016

http://goo.gl/TRa7tV
พระทรุด, หัวกรวยถอก


นมัสการพระคุณเจ้า.พระทรุด หัวกรวยถอก.มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่เสนอให้ปฏิรูปศาสนาองค์กรคณะสงฆ์สังคายนาหัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์.http://goo.gl/TRa7tVพระทรุด, หัวกรวยถอก.สาธุ
Posted by Samunchon Chonsamun on 1 กุมภาพันธ์ 2016

นมัสการ พระคุณเจ้า.พระทรุด หัวกรวยถอก.มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่เสนอให้ปฏิรูปศาสนาองค์กรคณะสงฆ์สังคายนาหัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์http://goo.gl/TRa7tVพระทรุด, หัวกรวยถอก.สาธุ
Posted by Samunchon Chonsamun on 1 กุมภาพันธ์ 2016


พระทรุด หัวกรวยถอก
พระทรุด หัวกรวยถอก

Vichai Ampaivorapatn‎ ถึง ประชาธิปไตย หัวใจสีแดง
2 มกราคม เวลา 17:05 น. ·

2 ความคิดเห็น :

 1. .
  พระทรุด หัวกรวยถอก
  .
  มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่
  เสนอให้ปฏิรูปศาสนา
  องค์กรคณะสงฆ์สังคายนา
  หัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์
  .
  http://goo.gl/TRa7tV
  พระทรุด, หัวกรวยถอก
  .

  ตอบลบ
 2. .
  นมัสการ พระคุณเจ้า
  .
  พระทรุด หัวกรวยถอก
  .
  มีความชอบธรรมคุณธรรมใดไม่
  เสนอให้ปฏิรูปศาสนา
  องค์กรคณะสงฆ์สังคายนา
  หัวกรวยถอก หอกห่า หัวพระสุวิทย์
  .
  samunchon พระคริสต์
  สามัญชน 02 jan 2016
  .
  http://goo.gl/TRa7tV
  พระทรุด, หัวกรวยถอก
  .
  สาธุ
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..