วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
คิดถึงเด็กไทย ๒๕๕๔

โลกกว้างกว่าที่คิด โปรดอย่าปิดตัวเอง
ท่องโลกจริงไม่ได้ ก็ให้ท่องผ่านเว็บ

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
๘ ม.ค. ๕๔

http://goo.gl/gY7EbJ
คำขวัญวันเด็ก,ยิ่งลักษณ์, ทักษิณ ชินวัตรหน้าที่ของเด็ก Dek Oey Dek Dee
Yingluck Shinawatra

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร


คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2554 - ทักษิณ ชินวัตร - คิดถึงเด็กไทย ๒๕๕๔ โลกกว้างกว่าที่คิด โปรดอย่าปิดตัวเอง ท่องโลกจริงไม่ได้ ก็ให้ท่องผ่านเว็บ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2555 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2556 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2557 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2558 - ประยุทธ์ จันทร์โอชา _ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2558 - ทักษิณ ชินวัตร
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2558 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2559 - ประยุทธ์ จันทร์โอชา _ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2559 - ทักษิณ ชินวัตร
คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2559 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
Yingluck Shinawatra · 9 มกราคม 2013 · เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท จากนายกฯยิ่งลักษณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล
ภาพที่ 1

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
เด็กไทยใฝ่เรียนรู้
Yingluck Shinawatra· 11 มกราคม 2013 · นายกฯยิ่งลักษณ์ถ่ายภาพร่วมกับเด็กที่ชนะการเขียนเรียงความ"เรื่องดีๆที่หนูอยากเล่า" ในหัวเรื่อง"" ณ ทำเนียบรัฐบาล
ภาพที่ 2

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
Yingluck Shinawatra

นายกฯ ยิ่งลักษณ์มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557

"กตัญญู รู้หน้าที่
เป็นเด็กดี มีวินัย
สร้างไทย ให้มั่นคง"
ภาพที่ 3

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
คำขวัญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

"สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
ภาพที่ 4

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
คำขวัญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
ภาพที่ 5

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
คำขวัญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

"กตัญญู รู้หน้าที่
เป็นเด็กดี มีวินัย
สร้างไทย ให้มั่นคง"
ภาพที่ 6

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร

คำขวัญ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
ภาพที่ 7

ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ _ วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร

คำขวัญ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
ภาพที่ 8

1 ความคิดเห็น :

 1. .
  ปีนี้ ยังไม่มีคำขวัญ
  วันเด็ก 2554 - 2557 ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร
  .
  คิดถึงเด็กไทย ๒๕๕๔
  .
  โลกกว้างกว่าที่คิด โปรดอย่าปิดตัวเอง
  ท่องโลกจริงไม่ได้ ก็ให้ท่องผ่านเว็บ
  .
  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
  ๘ ม.ค. ๕๔
  .
  http://goo.gl/gY7EbJ
  คำขวัญวันเด็ก,ยิ่งลักษณ์, ทักษิณ ชินวัตร
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..