วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้าแต่..ศาลเจ้า

ข้าแต่..ศาลเจ้า
"ทนายยิ่งลักษณ์" เตรียมอุทธรณ์ ฟ้องอัยการสูงสุด คดีจำนำข้าว"
ศาลเจ้า
ข้าแต่..ศาลเจ้าที่ไม่เคารพ
อสส.ยอมสยบ เมื่อสบช่อง
ฟ้องยิ่งลักษณ์ดักหน้าผิดทำนอง
ก่อนคำร้อง ถอดถอนนั้น เพียงวันเดียว

http://goo.gl/dlIUmY
ศาลเจ้า


ข้าแต่..ศาลเจ้า


ข้าแต่..ศาลเจ้าที่ไม่เคารพ
อสส.คิดสมคบ กับทหาร
ยื่นฟ้อง ยิ่งลักษณ์อย่างลนลาน
เอกสารหกหมื่นหน้าขนมากอง

ข้าแต่..ศาลเจ้าที่ไม่เคารพ
อสส.ยอมสยบ เมื่อสบช่อง
ฟ้องยิ่งลักษณ์ดักหน้าผิดทำนอง
ก่อนคำร้อง ถอดถอนนั้น เพียงวันเดียว

samunchon khonsamun
สามัญชน 7 ตุลาคม 2558
http://goo.gl/dlIUmY

ศาลเจ้า


ข้าแต่..ศาลเจ้า.ข้าแต่..ศาลเจ้าที่ไม่เคารพอสส.คิดสมคบ กับทหารยื่นฟ้อง ยิ่งลักษณ์อย่างลนลานเอกสารหกหมื่นหน้าขนมากอง...
Posted by Samunchon Chonsamun on 7 ตุลาคม 2015


1 ความคิดเห็น :

 1. .
  "ทนายยิ่งลักษณ์" เตรียมอุทธรณ์ ฟ้องอัยการสูงสุด คดีจำนำข้าว"
  .
  ศาลเจ้า
  .
  ข้าแต่..ศาลเจ้าที่ไม่เคารพ
  อสส.ยอมสยบ เมื่อสบช่อง
  ฟ้องยิ่งลักษณ์ดักหน้าผิดทำนอง
  ก่อนคำร้อง ถอดถอนนั้น เพียงวันเดียว
  .
  http://goo.gl/dlIUmY
  ศาลเจ้า
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..