วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เดือนกว่าแว้วว..! _ ภาพหลุด!!??!! _ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เดือนกว่าแว้วว..! _ ภาพหลุด!!??!! _ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
เดือนกว่าแว้วว..! _ ภาพหลุด!!??!! _ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ทหารมาบ้านติดต่อกัน
มีบางวันมากันแว่วแว่ว
มาแทบทุกวันเดือนกว่าแว้วว..!
แมวร้อง แม้วแม้ว..มาแทบทุกวัน

samunchon khonsamun
สามัญชน 11 ตุลาคม 2558
http://goo.gl/H2hB1b

ภาพหลุด, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เดือนกว่าแว้วว..!

ภาพหลุด!!??!! _ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อเดือนกว่าแว้วว..!.ทหารมาบ้านติดต่อกันมีบางวันมากันแว่วแว่วมาแทบทุกวันเดือนกว่าแว้วว..!แมวร้อง แม้วแม้ว..มาแทบทุกวัน...
Posted by Samunchon Chonsamun on 11 ตุลาคม 2015

3 ความคิดเห็น :

 1. .
  เดือนกว่าแว้วว..!
  ภาพหลุด!!??!! _ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
  .
  ทหารมาบ้านติดต่อกัน
  มีบางวันมากันแว่วแว่ว
  มาแทบทุกวันเดือนกว่าแว้วว..!
  แมวร้อง แม้วแม้ว..มาแทบทุกวัน
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 11 ตุลาคม 2558
  http://goo.gl/H2hB1b
  .
  ภาพหลุด, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
  .

  ตอบลบ
 2. 〈img alt="" border="0" src="http://www.bloggang.com/emo/nana/13.png" title="" /〉〈img alt="" border="0" src="http://www.bloggang.com/emo/nana/15.png" title="" /〉

  ตอบลบ
 3. 〈script〉HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '

  〈table 0="" align="center" cellspacing="0" style="background: #EE5FE6; border: none; width: 100%px;"〉〈tbody〉
  〈tr〉〈td〉
  〈table 0="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(http://4.bp.blogspot.com/-gOzNkqZaBI0/ViEpld3M0OI/AAAAAAAAJx8/8f6FxCfOCNo/s1600/avatar18_v-spinner_dark.gif); height: 5px; width: 100%px;"〉〈tbody〉
  〈tr〉〈td〉〈/td〉〈/tr〉
  〈/tbody〉〈/table〉
  〈/td〉〈/tr〉
  〈/tbody〉〈/table〉
  〈center〉
  〈img src="http://4.bp.blogspot.com/-gOzNkqZaBI0/ViEpld3M0OI/AAAAAAAAJx8/8f6FxCfOCNo/s1600/avatar18_v-spinner_dark.gif" /〉〈span style="color: #ee5fe6;"〉 ความคิดเห็นที่ ' + i + ' 〈/span〉 〈img src="http://4.bp.blogspot.com/-gOzNkqZaBI0/ViEpld3M0OI/AAAAAAAAJx8/8f6FxCfOCNo/s1600/avatar18_v-spinner_dark.gif" /〉〈/center〉
  〈table 0="" align="center" cellspacing="10" style="background: none; width: 100%px;"〉〈tbody〉
  〈tr〉〈td〉';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}〈/td〉〈/tr〉
  〈/tbody〉〈/table〉〈/script〉

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..