วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!? _ ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!? _ ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!? _ ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
รายงานพิเศษ

การถอด-ไม่ถอดยศ "พันตำรวจโท" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยืดเยื้อยาวนานเป็นมหากาพย์ตั้งแต่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้ายึดอำนาจ 19 ก.ย. 2549 กระทั่งยุคของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

http://goo.gl/B0jZXu
ถอดยศ, ประชาชาติธุรกิจ, บทคัดย่อ
(บทคัดย่อ)

ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!?
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

1. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
.
ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
.
8 มกราคม 2552 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
.
เข้าเงื่อนไของค์ประกอบ
.
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2547
.
ข้อ (2) ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท และ
.
ข้อ (6) ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป สำหรับผู้ที่มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
.
พล.ต.อ.พัชรวาท
.
ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
.
สั่งการให้พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผบช. ก.ตร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องกฎหมายและรู้เรื่องกฎระเบียบ พร้อมทั้งส่งเรื่องไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกา
.
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า
.
"เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ไม่ว่าเป็นคำพิพากษาของศาลใดย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2547
.
ให้ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณได้ รวมไปถึงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548"
.
พล.ต.อ.พัชรวาท เกษียณราชการในเดือน ก.ย. 2552
.
2. พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
.
ไม่ดำเนินการ (อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง 1 เดือน)
.
3. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
.
ส่งให้ฝ่ายกฎหมายและกฤษฎีกาตีความ
.
4. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
.
ไม่ดำเนินการ
.
การณ์ชุมนุมสีเสื้อเมื่อเดือน มี.ค. 2553
เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มีการชุมนุม ไม่เหมาะพิจารณา อาจทำให้ไม่พอใจ
.
ไม่มีการพูดถึงในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แม้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบยืนยันในปี 2554 ว่า สตช.มีอำนาจในการถอดยศได้
.
เมื่อพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง เป็นรัฐบาล
.
5. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
.
ไม่ดำเนินการ/ยุติเรื่อง
.
6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
.
.
ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า เหตุที่ไม่ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะ
สตช. บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์และคดีของ พ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่คดีปกติ แต่เกิดจากการปฏิวัติ และถึงแม้ สตช.จะเสนอเรื่องให้ถอดยศ ตนก็จะไม่ถอดมีแต่จะเพิ่มให้เป็น พล.ต.อ. ถ้าใครไม่พอใจก็ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
.
รายงานลับจาก สตช.ระบุว่า กองวินัย ได้นำเสนอต่อ ผบ.ตร ให้ยุติเรื่องการถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ เนื่องจากจะทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองซึ่งทาง ผบ.ตร.ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กองวินัยเสนอ
.

มีการยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
.
7. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
.

ไม่ดำเนินการ

8. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
.
อยู่ระหว่างดำเนินการ

http://goo.gl/B0jZXu
#ถอดยศ #ประชาชาติธุรกิจ #บทคัดย่อ

(ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ 4-7 มิถุนายน 2558)

ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!?
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 23:00:12 น.

2 ความคิดเห็น :

 1. .
  รายงานพิเศษ
  .
  การถอด-ไม่ถอดยศ "พันตำรวจโท" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยืดเยื้อยาวนานเป็นมหากาพย์ตั้งแต่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้ายึดอำนาจ 19 ก.ย. 2549 กระทั่งยุคของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  .
  http://goo.gl/B0jZXu
  ถอดยศ, ประชาชาติธุรกิจ, บทคัดย่อ
  (บทคัดย่อ)
  .
  ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!?
  ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

  ตอบลบ
 2. .
  (บทคัดย่อ)
  .
  ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!?
  ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
  .
  1. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
  .
  ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
  .
  2. พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
  .
  ไม่ดำเนินการ (อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง 1 เดือน)
  .
  3. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
  .
  ส่งให้ฝ่ายกฎหมายและกฤษฎีกาตีความ
  .
  4. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
  .
  ไม่ดำเนินการ
  .
  5. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
  .
  ไม่ดำเนินการ/ยุติเรื่อง
  .
  6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
  .
  ไม่ดำเนินการ/ยุติเรื่อง
  .
  7. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
  .
  ไม่ดำเนินการ
  .
  8. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
  .
  อยู่ระหว่างดำเนินการ
  .
  http://goo.gl/B0jZXu
  ‪#‎ถอดยศ‬ ‪#‎ประชาชาติธุรกิจ‬ ‪#‎บทคัดย่อ‬
  .
  (ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ 4-7 มิถุนายน 2558)
  .
  ย้อนปมถอดยศ 7 ผู้บัญชาการตำรวจที่ทำไม่สำเร็จ !!?
  วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 23:00:12 น.
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..