วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

‪#‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

‪#‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

ประสงค์ ร่าง รธน. ฉบับ หน้าแหลม ฟันดำ
บวรศักดิ์ ร่างรธน. ฉบับ หน้าขาว ฟันเหยิน

ถ้า บวรศักดิ์ สลับไปเป็นรองนายกฯ
วิษณุ.....มาร่างแทน
จะเรียกอะไรดี เพราะท่านเป็นเบาหวาน

...ไม่ได้ว่าท่าน

http://goo.gl/Pt5om5
‪‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬

‪#‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

TV24 สถานีประชาชน ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 4 ภาพ
4 มิถุนายน 2015 เวลา 17:52 น. ·

‪#‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป พบกับ "ดร.วิโชติ วัณโณ" ร่วมด้วย "อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด" และ "วิภูแถลง พัฒนภูมิไท" ที่จะมาจับทุกประเด็น


http://goo.gl/Pt5om5
‪#‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬

ดร.วิโชติ วัณโณ
ภาพที่ 1

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
ภาพที่ 2

วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
ภาพที่ 3

1 ความคิดเห็น :

 1. .
  #‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬
  วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558
  ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
  .
  ประสงค์ ร่าง รธน. ฉบับ หน้าแหลม ฟันดำ
  บวรศักดิ์ ร่างรธน. ฉบับ หน้าขาว ฟันเหยิน
  .
  ถ้า บวรศักดิ์ สลับไปเป็นรองนายกฯ
  วิษณุ.....มาร่างแทน
  จะเรียกอะไรดี เพราะท่านเป็นเบาหวาน
  .
  ...ไม่ได้ว่าท่าน
  .
  http://goo.gl/Pt5om5
  #‪‎สนทนาเข้มข้นคนรู้จริง‬
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..