วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

เจ้าพระยา !?

เจ้าพระยา !?
เจ้าพระยา...ยังไม่ล่ม...รัก ยม อยู่/..รับบทบูู๊...บุก รับ รุก...ทุก ขุม ขน/..จาก ศรี-....อยุธยา....มา กรุง ธน/ณ ...ถ น น...อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์

เจ้าพระยา...ยังไม่ล่ม...รัก ยม อยู่
รับบทบูู๊...บุก รับ รุก...ทุก ขุม ขน

http://goo.gl/DwhjqX
เจ้าพระยา

เจ้าพระยา !?พระยายม ล่มพระยา ถึงคราม้วย
ฟ้าไม่ช่วยด้วยไพร่ข้ามาเป็นแสน
พระผู้สร้างล้างมลทินสิ้นดูแคลน
รับกรรมแทนคือ..พระยา ผู้ฆ่าคน
.
thaiscandemo.blogspot
TORSDAG 19 MARS 2015
.
เจ้าพระยา...ยังไม่ล่ม...รัก ยม อยู่
รับบทบูู๊...บุก รับ รุก...ทุก ขุม ขน
จาก ศรี-....อยุธยา....มา กรุง ธน
ณ ...ถ น น...อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์
.
samunchon khonsamun
สามัญชน 20 มีนาคม 2558
http://goo.gl/DwhjqX

#เจ้าพระยา

instagram
https://instagram.com/p/0eU4KckEQL/

ขุนเขาบอก : เจ้าพระยาผู้ฆ่าคน........

Pin Widget

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
เจ้าพระยา !? - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>


1 ความคิดเห็น :

 1. .
  เจ้าพระยา !?
  .
  พระยายม ล่มพระยา ถึงคราม้วย
  ฟ้าไม่ช่วยด้วยไพร่ข้ามาเป็นแสน
  พระผู้สร้างล้างมลทินสิ้นดูแคลน
  รับกรรมแทนคือ..พระยา ผู้ฆ่าคน
  .
  thaiscandemo.blogspot
  TORSDAG 19 MARS 2015
  .
  เจ้าพระยา...ยังไม่ล่ม...รัก ยม อยู่
  รับ บท บูู๊...บุก รับ รุก...ทุก ขุม ขน
  จาก ศรี-....อยุธยา....มา กรุง ธน
  ณ ...ถ น น...อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 20 มีนาคม 2558
  http://goo.gl/DwhjqX
  .
  #เจ้าพระยา
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..