วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน

คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน
ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า..ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน..ร.5 พระราชทาน..ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

เจ้าข้าฯก็แค่คน

ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
ร.5 พระราชทาน
ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

http://goo.gl/4Z7NWe
คนคนนี้แหละคน, เจ้าข้าฯ, แค่คน


คนคนนี้แหละคน


ถึงปืนก็เถอะปืน
เจ้าข่มขืนก็เพียงกาย
แต่ใจนี้สู้ตาย
ไม่ยอมแพ้แก่ปลายปืน

ถึงคุกก็เถอะคุก
เจ้าฝากทุกข์ก็ชั่วคืน
กฎเป็นอำนาจปืน
จะแข็งขืนจนยามตาย

รวี โดมพระจันทร์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๗

เจ้าข้าฯก็แค่คน


ถึงป๋าก็เถอะป๋า
เจ้าโหนฟ้าก็อย่าหมาย
ฟ้าล่มดินทะลาย
ก็ฉิบหายไปตามกาล

ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
ร.5 พระราชทาน
ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย
.
samunchon khonsamun
สามัญชน 4 มีนาคม 2558
http://goo.gl/4Z7NWe

#คนคนนี้แหละคน #เจ้าข้าฯ #แค่คน

instagram
https://instagram.com/p/z3HBQKkESa/

http://instagram.com/p/z3HBQKkESa/

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>

2 ความคิดเห็น :

 1. .
  คนคนนี้แหละคน
  .
  ถึงปืนก็เถอะปืน
  เจ้าข่มขืนก็เพียงกาย
  แต่ใจนี้สู้ตาย
  ไม่ยอมแพ้แก่ปลายปืน
  .
  ถึงคุกก็เถอะคุก
  เจ้าฝากทุกข์ก็ชั่วคืน
  กฎเป็นอำนาจปืน
  จะแข็งขืนจนยามตาย
  .
  รวี โดมพระจันทร์
  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๗
  .
  เจ้าข้าฯก็แค่คน
  .
  ถึงป๋าก็เถอะป๋า
  เจ้าโหนฟ้าก็อย่าหมาย
  ฟ้าล่มดินทะลาย
  ก็ฉิบหายไปตามกาล
  .
  ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
  ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
  ร.5 พระราชทาน
  ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 4 มีนาคม 2558
  http://goo.gl/4Z7NWe
  .
  #คนคนนี้แหละคน #เจ้าข้าฯ #แค่คน
  .

  ตอบลบ
 2. .
  เจ้าข้าฯก็แค่คน
  .
  ถึงป๋าก็เถอะป๋า
  เจ้าโหนฟ้าก็อย่าหมาย
  ฟ้าล่มดินทะลาย
  ก็ฉิบหายไปตามกาล
  .
  ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
  ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
  ร.5 พระราชทาน
  ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 4 มีนาคม 2558
  http://goo.gl/4Z7NWe
  .
  #คนคนนี้แหละคน #เจ้าข้าฯ #แค่คน
  .
  instagram
  https://instagram.com/p/z3HBQKkESa/
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..