วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล – เครือข่ายพลเมืองเน็ต

หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล - เครือข่ายพลเมืองเน็ต

ปิดปาก

ปิดปาก การตรวจสอบ เอกชน - รัฐ
นิยามไม่ชัดความมั่นคง ทาง เศรษฐกิจ
ความปลอดภัยบริการสาธารณะปากปิด
โพสต์ ข้อมูล ผิดนิด ผิด ข้อมูลเท็จ

สามัญชน
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

https://goo.gl/dw3PJq
ปิดปาก, Single Gateway, เครือข่ายพลเมืองเน็ตร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

1. ปิดปากการตรวจสอบ -- มาตรา 14 (1)

นิยามของ "ข้อมูลเท็จ"
จำกัดการตรวจสอบผู้มีอำนาจทั้งในภาครัฐและเอกชน
"ความปลอดภัยสาธารณะ" "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ" หรือ "การบริการสาธารณะ"
ไม่มีนิยามชัดเจนในกฎหมาย

2. เปิดช่องไม่ต้องใช้คำสั่งศาล -- ในข้อ 5 (2)

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ท่าและโซเชียลมีเดียจะต้องระงับหรือลบข้อมูลภายใน 3 วัน
รับโทษเท่ากับผู้โพสต์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในอันตราย -- มาตรา 20

อำนาจรัฐมนตรี
ออกประกาศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสทั้งนี้เพื่อให้สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้ารหัส HTTPS ได้
อำนาจผู้ให้บริการ
ดําเนินการด้วยมาตรการทางเทคนิคใดๆ (Technical Measures) ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล

4. ขยายอำนาจปิดเว็บ-ตั้งศูนย์บล็อคเว็บเบ็ดเสร็จ -- อำนาจของมาตรา 20

ในต่างประเทศ

ปิดกั้นไม่ให้ผู้บริโภควิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเอกชน
สามารถควบคุมการระงับและลบข้อมูลของฝั่งผู้ให้บริการได้ทันที

5. "กบว.ออนไลน์" ปิดเว็บ "ผิดศีลธรรม" แม้ไม่ผิดกฎหมาย -- มาตรา 20/1

เพิ่มขึ้นมาใหม่
เว็บไซต์ถูก "บล็อค" ได้ แม้ว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะไม่ผิดกฎหมายใดๆ เลยก็ตาม

มาตราอื่นๆ
มาตรา 16/2 (ภาระในการรู้ว่ามีข้อมูลที่มีความผิดอยู่ในระบบของตัวเองหรือไม่)
มาตรา 18 (การยึดค้นระบบและได้ไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 18 (2) และ 18 (3) โดยไม่ต้องใช้คำสั่งศาล) และ
มาตรา 26 (เพิ่มระยะเวลาเก็บข้อมูลการจราจร โดยไม่ได้ระบุถึงสิทธิในการอุทธรณ์ของผู้ได้รับผลกระทบ)

ทบทวนและแก้ไข
มาตรา 14 ให้มีความรัดกุมชัดเจน
มาตรา 15, 18 ประกอบ 19, 20, และ 26 ให้คำนึงถึงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และ

ให้การออกมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพโดยทั่วไปของประชาชนจะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาของรัฐสภาเท่านั้น และ

ตัดมาตรา 16/2 และ 20/1 ออกจากร่าง

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

1 ความคิดเห็น :

 1. .
  หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล
  เครือข่ายพลเมืองเน็ต
  .
  ปิดปาก

  ปิดปาก การตรวจสอบ เอกชน - รัฐ
  นิยามไม่ชัดความมั่นคง ทาง เศรษฐกิจ
  ความปลอดภัยบริการสาธารณะปากปิด
  โพสต์ ข้อมูล ผิดนิด ผิด ข้อมูลเท็จ
  .
  สามัญชน
  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
  .
  https://goo.gl/dw3PJq
  ปิดปาก, Single Gateway, เครือข่ายพลเมืองเน็ต
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..