วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ราษฎรดำรัส ๒ ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra · 13 เมษายน 2016 เวลา 11:49 น. · ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และสานความสัมพันธ์ร่วมกัน

Thaksin Shinawatra · 13 เมษายน 2016 เวลา 11:49 น. · ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และสานความสัมพันธ์ร่วมกัน

ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหา
วิธีที่มาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น
ของคนสองวัย ให้มีที่ยืน
เจ้า ทุน ปืน และปวงประชา

http://goo.gl/kGlq4S
Thaksin Shinawatra


ราษฎรดำรัส ๒
ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ Thaksin Shinawatra

ประเพณีสงกรานต์
วัฒนธรรมที่สานสืบต่อ
กันมายาวนานพอ
เป็นช่วงเวลาที่รอของคนไทย

ทุกครอบครัวจะได้มา
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้
และสานความสัมพันธ์ไว้
ร่วมกันใน วันสงกรานต์

ทุกวันนี้โครงสร้างใหญ่
ประชากรใหม่รุ่นลูกหลาน
ของไทยเราแต่โบราณ
กำลังจะก้าวคลานเข้าสู่วัยชรา

สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้น
ในปี พ.ศ.2570 ข้างหน้า
ที่จะมีคนสูงวัยเพิ่มมา
มากกว่าคนรุ่นใหม่วัยทำงาน

ขณะเดียวกัน เยาวชน
คนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นหลัก เป็นฐาน
ให้พึ่งพิงมากขึ้นทั้งในเรื่องการศึกษา วิชาการ
การบริหาร และการทำงาน ทดแทนคืน

ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหา
วิธีที่มาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น
ของคนสองวัย ให้มีที่ยืน
เจ้า ทุน ปืน และปวงประชา

การอยู่ร่วมกันระหว่างวัย
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ก้าวหน้า
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา
และภูมิปัญญาประเพณี

รักและห่วงใยพี่น้องไทยเสมอ

ดร. ทักษิณ ชินวัตร

ร่ายบท รจนา
samunchon
13 April 2016

http://goo.gl/kGlq4S
Thaksin Shinawatra

ราษฎรดำรัส ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ thaksinlive

Thaksin Shinawatra
· 13 เมษายน 2016 เวลา 11:49 น. ·

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และสานความสัมพันธ์ร่วมกัน

ทุกวันนี้โครงสร้างประชากรของไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นในปี พ.ศ.2570 ที่จะมีคนสูงวัยมากกว่าคนวัยทำงาน ขณะเดียวกัน เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นหลักให้พึ่งพิงมากขึ้นทั้งในเรื่องการศึกษาและการทำงาน ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหาวิธีที่อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นของคนสองวัย การอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีรุ่นใหม่และภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา
ราษฎรดำรัส ๒
ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
Thaksin Shinawatra

ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหา
วิธีที่มาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น
ขอ...
โพสต์โดย Samunchon Chonsamun บน 13 เมษายน 2016
ราษฎรดำรัส ๒ ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ Thaksin Shinawatra
ราษฎรดำรัส ๒ ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ Thaksin Shinawatra - pagepeeker

4 ความคิดเห็น :

 1. ราษฎรดำรัส ๒
  ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
  Thaksin Shinawatra
  .
  ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหา
  วิธีที่มาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น
  ของคนสองวัย ให้มีที่ยืน
  เจ้า ทุน ปืน และปวงประชา
  .
  ร่ายบท รจนา
  samunchon
  13 April 2016
  .
  http://goo.gl/kGlq4S
  Thaksin Shinawatra
  .

  ตอบลบ
 2. ราษฎรดำรัส ๒
  ประทานในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
  Thaksin Shinawatra

  ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหา
  วิธีที่มาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น
  ของคนสองวัย ให้มีที่ยืน
  เจ้า ทุน ปืน และปวงประชา

  การอยู่ร่วมกันระหว่างวัย
  เทคโนโลยีรุ่นใหม่ก้าวหน้า
  วัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา
  และภูมิปัญญาประเพณี
  .
  รักและห่วงใยพี่น้องไทยเสมอ
  .
  ดร. ทักษิณ ชินวัตร
  .
  ร่ายบท รจนา
  samunchon
  13 April 2016
  .
  http://goo.gl/kGlq4S
  Thaksin Shinawatra
  .

  ตอบลบ
 3. ======================================================================

  Video Streaming Porn , Jav , Adult, Bokep Terbaru

  Jvidz Movies

  Jvidz Movies

  Cube Tube

  Exo Adult

  Exo Adult Live Streaming

  Porn Tubabes

  ======================================================================

  ตอบลบ
 4. ซึ่งตัวรงค์นี้ซึ่งเป็นกะเทยซึ่งชื่อณัฐกานต์กุณะ ซึ่งโดนคนร้ายแค่ถนนตัดผ่านต่างจะปลักปลำและก่อกวนและแจ้งยศและตำแหน่งซึ่งจะูถกและเห็นีวิตรงค์และคอบครัวเป็นสื่งที่จะกำจัดและหาผลประโยชน์หากจะโทษขี้โขมยแล้วเปิดรูปถ่ายแล้วเช็คเจอแล้วดังนั้นอมแตกต่างจากคนร้ายก่อกวนและกล่าวหาปลักปลำ

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..