วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ไตย_วาย ไตย_แหวด

UDDTODAT
ไตย_วาย ไตย_แหวด
ไตย_วาย, ไตย_แหวด, บทกวี

ไตย_วาย ไตย_แหวด


ประชาธิปไตย_วาย
หีบเลือกตั้งหาย ตายตากแดด
ประชาธิปไตย_แหวด
หำหอย หวีแตรด แรด ในสภา
9 เมษายน 2558

ประชาธิปไตย ตู่
เทือกมาร์คแหย่ดากปู ตู่ดมดากป๋า
ประชาธิปไตย ประชา
ปูหันหน้ามา ตู่ป๋าไสหัวไป

samunchon khonsamun
สามัญชน 10 เมษายน 2558
http://goo.gl/5cQAYk

#ไตย_วาย #ไตย_แหวด #บทกวี #update

instagram
https://instagram.com/p/1QLNkXEETQ/

ไตย_วาย ไตย_แหวด

บทกวี ไตย_วาย ไตย_แหวด
#ไตย_วาย #ไตย_แหวด #บทกวี
http://goo.gl/5cQAYk

10 ความคิดเห็น :

 1. .
  ไตย_วาย ไตย_แหวด
  .
  ประชาธิปไตย_วาย
  หีบเลือกตั้งหาย ตายตากแดด
  ประชาธิปไตย_แหวด
  หำหอย หวีแตรด แรด ในสภา
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 9 เมษายน 2558
  http://goo.gl/5cQAYk
  .
  #ไตย_วาย #ไตย_แหวด
  .

  ตอบลบ
 2. .
  ไตย_วาย ไตย_แหวด
  .
  ประชาธิปไตย_วาย
  หีบเลือกตั้งหาย ตายตากแดด
  ประชาธิปไตย_แหวด
  หำหอย หวีแตรด แรด ในสภา
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 9 เมษายน 2558
  http://goo.gl/5cQAYk
  .
  #ไตย_วาย #ไตย_แหวด #บทกวี
  .
  instagram
  https://instagram.com/p/1QLNkXEETQ/
  .

  ตอบลบ
 3. .
  "หำหอย หวีแตรด แรด ในสภา"
  .
  ประชาธิปไตย ตู่
  เทือกมาร์คแหย่ดากปู ตู่ดมดากป๋า
  ประชาธิปไตย ประชา
  ปูหันหน้ามา ตู่ป๋าไสหัวไป
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 10 เมษายน 2558
  .

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 〈div style="text-align: center;"〉
   〈a href="http://4.bp.blogspot.com/-gflVuWSJlAI/VSlgxQpI1vI/AAAAAAAADt8/qW_Q3Fi0yHw/s1600/sina10.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"〉〈img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-gflVuWSJlAI/VSlgxQpI1vI/AAAAAAAADt8/qW_Q3Fi0yHw/s1600/sina10.gif" /〉〈/a〉
   〈/div〉
   khonsamun blogspot :
   〈br /〉
   Political Poetry, Thai
   〈br /〉
   .
   〈br /〉
   "...แลซึ้ง...ซึ่งสำเนียง รู้สึกเสียง ลึกภายใน...สู่รู ทวารไหล รินสู่ไต ตับซับซึม"

   ลบ
  2. 〈div style="text-align: center;"〉
   〈a href="http://4.bp.blogspot.com/-gflVuWSJlAI/VSlgxQpI1vI/AAAAAAAADt8/qW_Q3Fi0yHw/s1600/sina10.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"〉〈img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-gflVuWSJlAI/VSlgxQpI1vI/AAAAAAAADt8/qW_Q3Fi0yHw/s1600/sina10.gif" /〉〈/a〉
   〈/div〉
   khonsamun blogspot :
   Political Poetry, Thai
   "...แลซึ้ง...ซึ่งสำเนียง รู้สึกเสียง ลึกภายใน...สู่รู ทวารไหล รินสู่ไต ตับซับซึม"

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4/12/2558 02:08:00 ก่อนเที่ยง

  ทดสอบ comment 2

  ตอบลบ
 6. .
  khonsamun blogspot
  :Political Poetry, Thai
  .
  "...แลซึ้ง...ซึ่งสำเนียง รู้สึกเสียง ลึกภายใน...สู่รู ทวารไหล รินสู่ไต ตับซับซึม"
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..