วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ส.ค.ส.ในหลวง 2558 ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557 (บทร้อยกรอง - สามัญชน)

ส.ค.ส.ในหลวง 2558 ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557 (บทร้อยกรอง - สามัญชน)
ส.ค.ส.ในหลวง 2558 ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557 (บทร้อยกรอง - สามัญชน)
(บทร้อยกรอง)

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาเฉียบแหลมรุดเร็วรี่
กำลังกายที่สมบูรณ์ดี
ขอจงมีความสุขความเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ

samunchon khonsamun
สามัญชน 1 มกรา ' 58

short url : http://goo.gl/py4Kgt
บทกวีการเมือง, ก.ส.9 ปรุง, บทร้อยกรอง, ส.ค.ส., สามัญชน, ในหลวง


ส.ค.ส.ในหลวง 2558


ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๘
สวัสดีปีใหม่

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาที่เฉียบแหลม
กำลังกายที่สมบูรณ์

ขอจงมีความสุขความเจริญ
Happy New Year

พระมหาชนก
The Story of
MAHAJANAKA

ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถินา ๒๕๕๗

(บทร้อยกรอง)

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาเฉียบแหลมรุดเร็วรี่
กำลังกายที่สมบูรณ์ดี
ขอจงมีความสุขความเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ

samunchon khonsamun
สามัญชน 1 มกราคม ' 58
http://goo.gl/py4Kgt
บทกวีการเมือง, ก.ส.9 ปรุง, บทร้อยกรอง, ส.ค.ส., สามัญชน, ในหลวง

Credit Photo : lokwannee

ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557
ววชชนน ด.ด. ปป
ก.ส.9 ปรุง วันที่ 30 เวลา 10 นาฬิกา 21 นาที เดือนธันวาคม ปี 2557

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
ส.ค.ส.ในหลวง 2558 ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557 (บทร้อยกรอง - สามัญชน) - pagepeeker

<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>


1 ความคิดเห็น :

 1. .
  ส.ค.ส.ในหลวง 2558 ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557
  (บทร้อยกรอง - สามัญชน)
  .
  (บทร้อยกรอง)
  .
  ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
  ปัญญาเฉียบแหลมรุดเร็วรี่
  กำลังกายที่สมบูรณ์ดี
  ขอจงมีความสุขความเจริญ
  .
  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 1 มกรา ' 58
  .
  short url : http://goo.gl/py4Kgt
  บทกวีการเมือง, ก.ส.9 ปรุง, บทร้อยกรอง, ส.ค.ส., สามัญชน, ในหลวง
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..