วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ

อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ
"พุทธะอิสระ" นับค่าเสียหาย 1.2 แสนบาท จากโรงแรมเอสซีปาร์ค
FEBRUARY 20, 2014

อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ

คนเลิกละ พระสะสม ก็เสียหลัก
ทรัพย์ห้ามลัก พระรับซอง ทรัพย์เห็นเห็น
ห้ามฆ่าสัตว์ หมู เนื้อสัน เหลือฉันเพล
ตกตอนเย็น สวดพระธรรม น้ำปานะ ฯ

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/RZtnoh

อย่าลืม


คนลืมพระ ละศีล ก็สิ้นศักดิ์
ไม่มีหลัก ยึดติด ผิดวิสัย
ขาดทั้งศีลสิ้นทั้งธรรมประจำใจ
ย่อมเดินไปสู่อบายตายทั้งเป็น ฯ

สุเมโธภิกขุ

ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ


คนเลิกละ พระสะสม ก็เสียหลัก
ทรัพย์ห้ามลัก พระรับซอง ทรัพย์เห็นเห็น
ห้ามฆ่าสัตว์ หมู เนื้อสัน เหลือฉันเพล
ตกตอนเย็น สวดพระธรรม น้ำปานะ ฯ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 19 ตุลาคม ' 57
http://goo.gl/RZtnoh

เครดิต : บทกลอน ภาพประกอบ

สุเมโธภิกขุ(พระธรรมดิลก,สมาน สุเมโธ),
มงคลธรรมนำชีวิต,ขอนแก่นการพิมพ์,2551

"พุทธะอิสระ" นับค่าเสียหาย 1.2 แสนบาท จากโรงแรมเอสซีปาร์ค
FEBRUARY 20, 2014

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..