วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

คติพจน์ Motto - Samunchon Khonsamun สามัญชน

คติพจน์ Motto - Samunchon Khonsamun สามัญชน

แล ซึ้ง...ซึ่ง สำเนียง
รู้สึกเสียง ลึก ภายใน
สู่ รู ท ว า ร ไ ห ล ..
ริน สู่ ไต ตับ ซับ ซึม

https://goo.gl/wJLmKw
http:\\photos-f.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpa1/10514048_295237423989205_1108841882_n.jpg

คติพจน์ Motto

Samunchon Khonsamun สามัญชน

"...รู้สึก...แลลึกซึ้ง
ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน...
ซึมซับ สู่ตับไต
ไหลรินสู่ รูทวาร"

"สำเนียง เสียงภายใน
ไหลรินสู่ รูทวาร...
ซึ่งแลลึก รู้สึกซ่าน
ซึ้งซึมซับ สู่ตับไต"

"...แลซึ้ง...ซึ่งสำเนียง
รู้สึกเสียง ลึกภายใน...
สู่รู ทวารไหล
รินสู่ไต ตับซับซึม"

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 1 กันยายน '57
http://goo.gl/Dbppuf

instagram
websta.me

บทกวีการเมือง, Khonsamun, Motto, Samunchon, คติพจน์, สามัญชน
คติพจน์ Motto - Samunchon Khonsamun สามัญชน - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..